Uudenmaan Viestikilta

Tervetuloa Uudenmaan Viestikillan sivulle!

Uudenmaan Viestikilta ry toimii viestillisesti suuntautuneiden ihmisten yhdyssiteenä Uudellamaalla vuodesta 1965 lähtien. Kilta ylläpitää ja edistää maanpuolustus- ja viestimieshenkeä sotilasarvoon, virka-asemaan, ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Killan tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää modernia viestiosaamista, tallentaa ja vaalia viesti- ja johtamisjärjestelmäalan perinteitä sekä ylläpitää siteitä viestijoukkojen ja niissä palvelleiden kesken.

Kilta järjestää jäsenilleen esitelmätilaisuuksia, yritys- ja varuskuntavierailuita sekä yhteistoimintaa muiden alueellisten viestikiltojen sekä ja Helsingin ja Uudenmaan alueen maanpuolustusjärjestöjen kanssa.

Uudenmaan Viestikilta kuuluu sekä Viestikiltojen liittoon että Maanpuolustuskiltojen liittoon ja jäsenemme saavat molempien liittojen jäsenedut.