Kilta

Kiltatoiminta on kaikille kansalaisille avointa vapaaehtoista maanpuolustustyötä sotilasarvoon, virka-asemaan, ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Uudenmaan Viestikilta toimii viestillisesti suuntautuneiden ihmisten yhdyssiteenä Uudellamaalla.

Killan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää maanpuolustus- ja viestimieshenkeä, tallentaa ja vaalia viestialan perinteitä sekä ylläpitää siteitä viestijoukkojen ja niissä palvelleiden kesken.

Kilta järjestää jäsenilleen esitelmätilaisuuksia, yritys- ja varuskuntavierailuita sekä yhteistoimintaa muiden alueellisten viestikiltojen sekä ja Helsingin ja Uudenmaan alueen maanpuolustusjärjestöjen kanssa.

Jos olet:

  • viestijoukoissa palvellut tai palveleva
  • tele- tai tietoteknisen alan tehtävissä toimiva
  • alaa muuten harrastava
  • viesti- tai telealan koulutuksen saanut tai viestialan perinteistä kiinnostunut mies tai nainen
  • radioamatööri tai internet / tietoliikenne harrastelija
  • muuten kiinnostunut killan toimialasta

olet lämpimästi tervetullut mukaan Uudenmaan Viestikillan toimintaan. Liittyminen tapahtuu ottamalla yhteyttä killan puheenjohtajaan tai sihteeriin.