Viestiala

Viestiaselaji on yksi puolustushaarojen aselajeista. Viestiaselaji rakentaa johtamisen edellytyksiä ja nykyään puhutaankin monesti johtamisjärjestelmäalasta.

Suomessa viestiaselajin historia ulottuu rautakaudelle. Tällöin viesti kulki vainovalkein, eli korkeille kohdille pystytetyin merkkitulin. Viestitoiminta liittyy joukkojen erilaisen tiedonsiirron hoitamiseen (lähetti, puhe, data, video). Viestitoiminta voi tapahtua radioteitse tai kiinteiden viestintäverkkojen välityksellä.

Suhteellisen edun mukaan viestitoimintaan kuuluu:

  • viestitoiminta
  • hyökkäys vastustajan viestitoimintaa vastaan, mm. elektroninen sodankäynti viestitoiminnan alalla ja
  • suojautuminen vastustajan hyökkäyksiltä viestitoiminnan alalla mm. salaus ja elektroninen puolustus

Viestitoimintaan liittyy yhä enemmän esikuntajoukot, eli joukot, jotka palvelevat esikuntia yleisemmin kuin pelkästään viestitoiminnan alalla.

(Wikipedia)